Šis trumpas žodynas, papildytas tiek šnekamosios kalbos žodžiais bei jų junginiais, tiek ir įvairių mokslo sričių terminais, skiriamas visiems, kas domisi anglų kalba, ir ypač tiems, kuriems dažnai tenka bendrauti angliškai su svečiais Lietuvoje ir patiems svečiuotis užsienyje. Naujoji  žodyno redakcija bus naudinga visiems, kurie stengiasi nuolat papildyti turimą šnekamosios kalbos žodžių atsargą, padės geriau suprasti naują mokslo ir verslo terminą ar posakį, sutiktą kasdien turtėjančioje vartosenoje.